Ιδρύθηκε στη Σουηδία το 1925, και ειδικεύεται κυρίως στις εμβολοφόρες αντλίες για φορτηγά. Κύριος προσανατολισμός της εταιρείας ειναι η ευελιξία και η προσαρμογή των προιόντων στις απαιτήσεις της αγοράς.
Έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα ποιότητας ISO 9001: 2000. Οι πωλήσεις από το 1998 και μετά διπλασιάζονται και το 2006 φτάνουν στις 36000 αντλίες, αποτέλεσμα της συνεχούς δέσμευσης της εταιρείας στην ποιότητα και στην προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών της.

Start typing and press Enter to search